Terms & Conditions

It is an implied term that, by using the Unlimited Bookings website or services, you agree to accept our terms and conditions stated below.

 

Privacy

 

Unlimited Bookings respects the privacy of all our customers. And although no specific personal data is requested via this corporate website, we would like to state that all your personal data will be treated with the highest level of confidentiality.

 

Unlimited Bookings would like to emphasize that our Privacy Statement is in accordance with the European Law for Personal data protection.

 

Should you have any questions or remarks about our privacy statement, please contact us.

 

Limitation of Liability

 

Unlimited Bookings acts as an online booking partner to the property manager (client) and excludes all warranties, express or implied, relating to its services. This includes, but is not limited to, any implied warranty that the information it advertises is accurate, up to date or is suitable for any particular purpose.

 

The property manager (client) supplies all apartment information, advertisement and booking requirements (such as the maximum amount of guests that the property accommodates, minimum length of the bookings, price ranges ect.) to Unlimited Bookings and takes full responsibility for the suitability of the property for its used purpose, according to the local laws and legal conventions.

 

Unlimited Bookings is not to be considered as a party in litigation, nor shall it or any of its employees or partners be required to be a party to any litigation arising directly or indirectly from the booking of accommodation.

 

Unlimited Bookings shall not be liable for any direct or indirect damage to the property (beyond damage deposit) that may arise as a consequence of the guest's use of the property, including without limitation, damages, insurance, losses because of fire, robbery or criminal behavior.

 

Website

 

Unlimited Bookings reserves the right to change information published on the site at any time.

 

Users enter this site at their own risk. Although every care has been taken to prevent this from happening, we offer no guarantee that any content downloaded from this site, will not have a harmful effect on your computer (such as loss of data etc.). We therefore recommend to run a virus scanner on any content downloaded from the Internet.

 

Adjustments

 

Unlimited Bookings reserves the right to update any of its terms and conditions and privacy policy at any time, as may be required and as may be in line with the company's business. 

Algemene Voorwaarden

Door gebruik te maken van de Unlimited Bookings website en services, gaat de gebruiker automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven.

 

Geheimhouding

 

Unlimited Bookings waarborgt de privacy van al haar cliënten. Alhoewel er geen specifieke persoonsgegevens vereist zijn via deze zakelijke website, willen wij benadrukken dat al uw persoonlijke gegevens en data, beschermd worden met de hoogst mogelijke vertrouwelijkheid.

 

Unlimited Bookings wil benadrukken dat onze Privacy verklaring voldoet aan de eisen van de Europese Wet voor de bescherming van persoonsgegevens.

 

Heeft u vragen of opmerkingen over onze Privacy verklaring, neem dan gerust contact met ons op.

 

Beperking van Aansprakelijkheid

 

Unlimited Bookings handelt als een online partner in relatie tot de beheerder/eigenaar (cliënt) en sluit uit; alle garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garantie dat de informatie die het adverteert accuraat , up -to-date of geschikt is voor een bepaald doel .

 

De beheerder/eigenaar (cliënt ) levert alle appartement informatieve naar Unlimited Bookings aan zoals, faciliteiten, restricties en vereisten (maximaal aantal gasten dat het pand herbergt, minimaal aantal nachten van de boekingen en de prijs bandbreedte ) en neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de geschiktheid van het pand voor het gebruikte doel, volgens de lokale wetten en juridische verdragen.

 

Unlimited Bookings kan niet worden beschouwd als een partij in een rechtszaak , noch zal hij of een van haar werknemers of partners worden verplicht om partij te zijn, bij eventuele geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de boeking van de accommodatie.

 

Unlimited Bookings is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade aan de woning (meer dan de waarborg ) die kan ontstaan als gevolg van het gebruik van de gast van het onroerend goed, inclusief, zonder beperkingen, schade, verzekering, verliezen als gevolg van brand, inbraak of criminele gedrag.

 

Website

 

Unlimited Bookings behoudt zich het recht de informatie op de site op elk moment te kunnen wijzigen.

 

Gebruik van deze website is op eigen risico. Ondanks onze zorgvuldige maatregelen, kunnen wij niet garanderen dat het downloaden van de inhoud van deze site, geen nadelig effect zal hebben op uw computer (zoals het verlies van gegevens, etc.). Wij adviseren dan ook om een virusscanner te gebruiken als u informatie wilt downloaden van het internet.

 

Aanpassingen

 

Unlimited Bookings behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden en privacy beleid aan te passen op elk gewenst moment, indien dat vereist is voor de bedrijfsvoering.

Let's Connect

info@unlimitedbookings.com

+31 (0) 20 244 2918

Rozengracht 110

1016 NH, Amsterdam

© 2013-2020 © Unlimited Bookings